Användarvillkor Boagenten

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till Bjurfors Boagent, Bjurfors nyhetsbrev, vid Bjurfors kundarrangemang, värderingserbjudanden eller övriga tjänster lagras hos Bjurfors Sverige, i enlighet med samtycke från dig. Bjurfors är personuppgiftsansvarigt enligt PUL för behandlingen av dessa uppgifter.

Bjurfors kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring av den egna mäklartjänsten och för inbjudan till olika kundaktiviteter, såväl via e-mail som via post.

Personuppgifter kan för angivna ändamål ibland komma att lämnas ut till Bjurfors samarbetspartners. Detta för att kunna tillhandahålla dig relevant information, erbjudanden och intressanta tjänster från någon av våra externa samarbetspartners.

I enlighet med PUL har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Bjurfors har om dig, och hur dessa används. För begäran om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc är du välkommen att vända dig till Bjurfors, Kundvårdsavdelningen, Box 23146, 104 35 Stockholm. Hit kan du också anmäla om du inte längre vill ha adresserad direktreklam från Bjurfors.